بهترین 5 روش جهت بررسی وب سایت در تمامی مرورگرها

بهترین 5 روش جهت بررسی وب سایت در تمامی مرورگرها

موردی که برای اکثر طراحان وب پس از طراحی وب سایت مهم است آن است که سایت را در تمامی مرورگرها بررسی نماید, در زیر به شما 5 روز برای بررسی وب سایت در مرورگرهای مختلف ارائه داده خواهد شد. برخی از این موارد وب سایت هستند و کافی است آدرس سایت مورد نظر خود را در آنها وارد نمایید و برخی نیز نرم افزار هستند و می بایست بر روی کامپیوتر خود نصب نمایید.

Adobe Browserlab

Litmusapp (paid service)

VMware Fusion

لطفا به خاطر داشته باشید که برنامه های بسیاری به مانند این برنامه وجود دارند که با استفاده از آنها می توانید سایت خود را بررسی نمایید ولی از نظر بنده VMWare Fusion از همه مناسب تر است.

IE Tester

به روز رسانی مقاله:

سایتی نیز با عنوان http://www.browserstack.com/ نیز برای بررسی سایت در مرورگرهای مختلف وجود دارد که نیاز به عضویت در سایت دارد.

بهترین 5 روش جهت بررسی وب سایت در تمامی مرورگرها