آیا دامنه‌ی پارک شده خطر دارد؟

آیا دامنه‌ی پارک شده خطر دارد؟

اگر یک دامنه ی پارک شده داشته باشیم و بخواهیم وبسایت جدیدی  راه اندازی کنیم چه خطراتی ممکن است به وجود بیاید؟
آیا گوگل دامنه‌های پارک شده را ردیابی می‌کند؟
آیا بهتر است دامنه را پارک شده نگه داریم یا اینکه صفحه ای روی آن قرار دهیم؟
پاسخ را از مت کاتس با ترجمه‌ی وب۲۴ بشنوید.


خدمات سئو مستر وب


آیا دامنه‌ی پارک شده خطر دارد؟