فعال کردن تاریخ فارسی (هجری-شمسی) انجمن phpbb

فعال کردن تاریخ فارسی (هجری-شمسی) انجمن phpbb

در صورتی که ساخت سایت فروم خود را توسط phpbb انجام داده اید و همچنین فایل زبان فارسی آن را نصب نموده اید ولی همچنان تاریخ های سایت شما میلادی می باشد، می توانید با تاریخ انجمن خود را توسط دستورالعمل زیر فارسی نمایید:

قبل از هر موردی نیاز دارید ماژول auto mod را در سیستم phpbb خود نصب نمایید. برای این کار کافی است را از آدرس زیر دانلود نموده و سپس بر روی وب سایت انجمن خود نصب نمایید:

https://www.phpbb.com/customise/db/official_tool/automod/

پس از دانلود فایل کافی است فایل را باز نموده و محتوای پوشه root فلدر auto mod را در شاخه اصلی سایت فروم phpbb خود بارگذاری نمایید و سپس فلدر install فروم خود را توسط مرورگر مرور نمایید. به عنوان مثال در صورتی که سایت فروم شما در آدرس http://مستر وب.com نصب شده باشد می بایست آدرس
آدرس سایت/install را توسط مرورگر باز نمایید. پس از باز نمودن آدرس مورد نظر نصب auto mod آغاز شده و مراحل نصب را می بایست انجام دهید. پس از نصب فلدر install را از وب سایت خود حذف نمایید.

پس از نصب auto mod کافی است فایل مود تاریخ هجری شمسی را از آدرس زیر دانلود نموده:

http://phpbb.maghsad.com/phpbb-maghsad-mods/phpbb-t7176.html

و سپس از طریق تب auto mod اضافه شده در کنترل پنل مدیریت مورد تاریخ فارسی را نصب نمایید. در این مرحله در صورتی که خطایی رخ داد بر روی کلید force install کلیک نمایید.

همچنین در صورتی که در مرحله بعد مجددا خطایی رخ داد فایل jalali_true_format.php موجود در پوشه مود تاریخ هجری شمسی phpbb را در فلدر include کپی نمایید.

سپس به تنظیمات فروم مراجعه نموده و نوع نمایش تاریخ را برای نمایش درست تاریخ فارسی تنظیم نمایید.

فعال کردن تاریخ فارسی (هجری-شمسی) انجمن phpbb