وب سایت های رایگان آموزش طراحی وب سایت

وب سایت های رایگان آموزش طراحی وب سایت

وب سایت های رایگان آموزش طراحی وب سایت

لیست زیر شامل وب سایت هایی می باشند که می توانید در آنها مطالب آموزش در زمینه HTML, CSS, JavaScrip و سایر موارد را بیابید. فقط کافی است که زبان انگلیسی شما قوی باشد. از طریق این مجموعه های آموزشی رایگان طراحی وب سایت می توانید از سطح مبتدی تا پیشرفته را دوره ببینید.
این لیست بهترین های آموزش طراحی سایت می باشند که در رفع مشکل طراحان وب کمک شایانی می کند. از طریق این سایت ها همچنین می توانید از اخبار طراحی وب و همچنین قوانین و استانداردهای جدید آن با خبر باشید.

01. W3Schools

02. Opera Web Standard Curriculum

03. Google Code University

04. Treehouse

05. Lynda.com

06. Don’t Fear the Internet

07. Mozilla School of Webcraft

08. netmagazine.com

09. Smashing Magazine

10. Codecademy

11. Webdesigntuts+

12. Code School

13. CSS-Tricks

14. Sitepoint

15. Udacity

16. Code Racer

17. Rails for Zombies

18. Why’s Poignant Guide to Ruby

19. Learn Python The Hard Way

20. Stackoverflow

وب سایت های رایگان آموزش طراحی وب سایت