ویژگیهای یک وب سایت فروشگاهی موفق

ویژگیهای یک وب سایت فروشگاهی موفق

فروش اینترنتی از اواخر دهه 70 میلادی شروع به گسترش کرد و تا امروز طراحان تونستند به بایدها و نبایدهای فروش آنلاین دست پیدا کنند. استاندادها مشخص شده، کارایی اهمیت زیادی پیدا کرده و حالا دیگه مجبور هم نیستید که هزینه گزافی صرف ساخت سایت فروشگاهی کنید.

ویژگیهای یک وب سایت فروشگاهی موفق