گرفتن آدرس پایه و فعلی در جوملا

گرفتن آدرس پایه و فعلی در جوملا

در برنامه نویسی جوملا مواقع بسیاری داشتن آدرس پایه جوملا و آدرس فعلی که در آن هستیم مورد نیاز می باشد که روش های بسیاری برای بدست آوردن این دو وجود دارد. در بخش زیر دو تابع اصلی را برای گرفتن این دو مقدار برای شما بیان می نمایم:

کد گرفتن آدرس پایه جوملا

برای آنکه آدرس پایه جوملا را بدست بیاوریم می توانیم مطابق با مطلب آموزشی جوملا در این آدرس https://docs.joomla.org/JURI/base عمل نماییم:

echo ‘Joomla base URI is ‘ . JURI::base() . “\n”;
echo ‘Joomla base URI (path only) is ‘ . JURI::base( true ) . “\n”;

که کد موجود در خط اول آدرس کامل از پایه را چاپ می نماید و کد موجود در خط دوم آدرس از پایه سرور را چپ می نماید مثلا در صورتی که جوملا را در فلدر ریشه دامنه نصب نموده باشید / و در صورتی در فلدر مثلا joomla نصب نموده باشید /joomla را چاپ می نماید.

کد گرفتن آدرس صفحه فعلی در جوملا

مطابق با مطلب آموزشی در جوملا در آدرس این آدرس https://docs.joomla.org/JURI/current می توانید آدرس کامل صفحه که در آن قرار داریم را توسط تابع زیر بگیریم:

echo ‘Joomla current URI is ‘ . JURI::current() . “\n”;

گرفتن آدرس پایه و فعلی در جوملا